You are here:

Privaatsus

Privaatsuspoliitika

Magnet Dating Agency OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta oma klientide ja veebilehe kasutajate privaatsust ning koostanud privaatsuspoliitika põhimõtted, millega on võimalik tutvuda järgnevalt. 
 
Isikuandmete kogumine ja kasutamine 
 
Magnet Dating Agency OÜ kogub isikuandmeid e-kirja teel või silmast silma kohtumisel teenuse pakkumiseks ehk tagamaks teenuse ning kliendi ees võetud kohustuste täitmise, samuti liikmega ühenduse võtmiseks. 
 
Kliendi isikuandmetena käsitleme kontaktandmeid, milleks on kliendi poolt sisestatud ees- ja perekonnanimi, haridustase, vanus, töökoht, telefoninumber, e-posti aadress ja panga poolt saadud andmeid isiku kohta. 
 
Magnet Dating Agency OÜ liitumisel on kliendi poolt edastatud andmed konfidentsiaalsed ning Magnet Dating Agency OÜ ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele v.a. teenuse osutamiseks vajalikus mahus, kui see on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega või kui klient annab nõusoleku Magnet Dating Agency OÜ-le koostööks teiste agentuuridega. Viimasel juhul allkirjastatakse vastavasisuline leping.  
Magnet Dating Agency OÜ kogub isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (näiteks sugu, asukoht, teenuse leidmisega seotud info, hobid). 
Magnet Dating Agency OÜ rakendab kõiki teadaolevaid ettevaatusabinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Magnet Dating Agency OÜ, registrikoodiga 14782590.
 
Turvalisus 
Kõiki Magnet Dating Agency OÜ veebikeskkonnas külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. 
Veebilehe kasutamisega kinnitab klient oma nõustumist käesoleva privaatsuspoliitikaga. Magnet Dating Agency OÜ jätab endale õiguse privaatsuspoliitika tingimusi muuta. Vastav info avaldatakse antud lehel www.magnetdatingagency.com. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil magnet@mda.ee.